Contact Us
Your location:Home - Contact Us

Anji Xiaofeng Aoji bamboo Machinery Factory All rights reserved

Address:Zhejiang Anji Xiaofeng Yingan North Road No.24

Phone:86-0572-5053898/13505827206

Fax:86-0572-5505852

E-mail:13505827206@163.com